วิดีโอ

Lanko 110 - แลงโก้ 110 ปูนฉาบบางสำเร็จรูปแต่งผิว

 

Lanko 101 - แลงโก้ 101 โพลิเมอร์พิเศษสำหรับงานฉาบบาง ผิวเนียนเป็นพิเศษ

 

การใช้ปูนเทปรับระดับ Lanko 173

 

LANKO701 (แลงโก้ 701) ปูนนอนชริ้งค์เกราท์ รับกำลังอัดสูง

 

LANKO 226 - แลงโก้ 226 ซีเมนต์ทากันซึมชนิดยืดหยุ่น

 

LANKO 243-แลงโก้ 243ฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ ปูนขัดเพิ่มความแกร่งผิวหน้าคอนกรีต